Miðflokkurinn

midflokkurinn.is

Miðflokkurinn's Formaður: Sigmundur Davíð Gunnlaugsson

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson

Formaður

Logo

Atvinnumál

Við ætlum að láta Landsbankann leiða fjármálakerfið inn í breyttan heim með lægri vöxtum

Við ætlum að tryggja samkeppnishæfni ferðaþjónustunnar

Við ætlum að eyða óvissu um framtíð ferðaþjónustunnar

Við ætlum að klára endurskipulagningu fjármálakerfisins og byggja upp fjármálakerfi sem þjónustar almenning, ekki öfugt

Við ætlum að nýta forkaupsrétt ríkisins á Arionbanka svo hægt sé að endurskipuleggja fjármálakerfið

Við ætlum að afhenda Íslendingum 1/3 hlutabréfa í Arionbanka

Við ætlum að sjá til þess að hagstjórnartæki Seðlabankans hafi betri áhrif - án verðtryggingar

Við ætlum að selja Íslandsbanka til erlends banka til að auka samkeppni í bankaþjónustu á Íslandi

Við ætlum að stofna dótturbanka Landsbankans til að bjóða lægri vexti og betri kjör fyrir fólkið í landinu

Við ætlum að ljósleiðaravæða landið allt til að auka atvinnumöguleika allra íbúa samfélagsins

Byggðarmál

Við ætlum að snúa margra áratuga dýrri vörn í byggðarmálum í arðbæra sókn fyrir Ísland allt

Við ætlum að stjórna heildaruppbyggingu landsins frá einum stað svo ábyrgðin sé skýr

Við ætlum að vinna í og hrinda í framkvæmd heildaráætlun í uppbyggingu fyrir Ísland allt

Við ætlum að leysa vanda sauðfjárbænda til að tryggja að samfélögin á landsbyggðinni haldi styrk sínum

Við ætlum að nýta sóknarfærin í íslenskum landbúnaði og þróa hann í samstarfi við hagaðila

Evrópumál

Við teljum að hagsmunum Íslands sé betur borgið utan Evrópusambandsins

Heilbrigðismál

Við ætlum að byggja nýjan spítala á betri stað og búa þannig til aðalaðandi vinnustað sem stuðlar að betri líðan sjúklinga

Við ætlum að auka forvarnir sérstaklega því þær eru besta sparnaðarráðið í heilbrigðiskerfinu

Við ætlum að efla á ný heilsugæslu og sérfræðilækningar á landsbyggðinni

Við ætlum að byggja hjúkrunarheimili og tengja þau betur við sterkari þjónustu heilsugæslunnar

Húsnæðismál

Við ætlum að koma á eðlilegu vaxtastigi í fjármálakerfi fyrir fólk, til að búa ti lbetri húsnæðismarkað

Við ætlum að láta Íbúðalánasjóð gegna félagslegu hlutverki og veita óverðtryggð lán

Við ætlum að gera átak í byggingu þjónustuíbúða, bæta heimahjúkrun og fjölga hjúkrunarrýmum

Jafnréttismál

Við ætlum að styrkja stöðu Íslands sem leiðandi ríkis á sviði jafnréttis og beita henni markvisst til að efla kynjajafnrétti annarsstaðar í heiminum.

Við viljum efla jafnrétti því ekkert ríki getur verið fullþróað án jafnrétti kynjanna.

Menntamál

Við ætlum að styðja menningararf um allt land því það á að vera eftirsóknarvert að búa á landsbyggðinni

Við ætlum að endurskoða námslánakerfið með hliðsjón af því sem hefur virkað best á Norðurlöndunum

Við ætlum að styðja sérstaklega við iðn- og tækninám í framhalds- og háskólum með fjármagni og samstarfi

Samgöngumál

Við ætlum að tryggja flugvöllin áfram í Vatnsmýrinni, samgöngumiðstöð fyrir alla landsmenn

Við ætlum að iðurgreiða innanlandsflug þvi allir í samfélaginu eiga að búa við góðar samgöngur

Sjávarútvegsmál

Við ætlum að setja ákvæði í stjórnarskrá um þjóðareign á auðlindinni

Við ætlum að endurskoða hvernig gjaldtöku á náttúruauðlindum er háttað.

Við ætlum að auka stöðugleika í rekstarumhverfi sjávarútvegsins

Skattamál

Við ætlum að innleiða skattalega hvata fyrir fólk og fyrirtæki utan höfuðborgarsvæðisins

Við ætlum að stöðva verðtryggingu á neytendalánum með breytingum í fjármálakerfinu

Við ætlum að lækka tryggingagjald og lækka það meira fyrir fyrstu 10 starfsmenn fyrirtækisins

Við ætlum að endurgreiða virðisaukaskatt af byggingu húsnæðis á "köldum svæðum"

Stjórnarskrármál

Við ætlum að endurskoða stjornarskrána í köflum á næstu tveim kjörtímabilum.

Við ætlum að beita okkur fyrir ákvæðum um beint lýðræði og borgarafrumkvæði í stjórnarskrá.

Umhverfismál

Við ætlum að gera ísland tilbúið fyrir framtíðina með markvissum aðgerðum í átt að rafbílavæðingu um allt land

Við ætlum að setja og framkvæma heildarstefnu varðandi orkuskipti í samgöngum á Íslandi

Við ætlum að fylgja áætlun Íslands í samræmi við COP21 Parísarsáttmálann um loftslagsmál

Við ætlum að efla samstarf ríkisins við fyrirtæki og sveitarfélög um kolefnisjöfnn og endureimt votlendis

Velferðarmál

Við ætlum að tryggja að atvinnutekjur skerði ekki lífeyrisgreiðslur

Við ætlum að tryggja að lágmarkslífeyrir fylgi lágmarkslaunum

Við ætlum að gera ríkinu skylt að uppfylla ákveðið þjónustustig um land allt